Polityka prywatności

New Star Bud Sp. z o.o. Sp.k. jest spółką celową powstałą dla realizacji zadań deweloperskich w zakresie budownictwa mieszkaniowego.
Spółka oparta jest na własności prywatnej.
Pierwszym zadaniem deweloperskim Spółki jest budowa osiedla pod nazwą handlową Wysocka Park, położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej. Osiedle stanowi kompleks 4 budynków wielorodzinnych, sześciokondygnacyjnych (4 piętra) z miejscami postojowymi w garażach podziemnym.
Pierwszy etap to budowa budynku B4 położonego od strony ul. Wysockiej, w skład którego wchodzi 68 mieszkań i dwa lokale biurowe, oraz 40 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Ponadto przy budynku znajdują się miejsca postojowe zewnętrzne a bezpośrednio przy osiedlu budowany będzie w kolejnym etapie parking
z miejscami postojowymi oraz garażami.
Inwestycja finansowana jest ze środków własnych Dewelopera bez wsparcia kredytowego. Od momentu rozpoczęcia sprzedaży częściowo będzie też finansowana ze środków pochodzących z wpłat klientów na poczet rezerwacji mieszkań czy umów deweloperskich (przedwstępnych).
Dla zapewnienia bezpieczeństwa wpłat naszych klientów Deweloper zawarł umowę rachunku powierniczego
z bankiem ING Bank Śląski S.A. Klient zawierając umowę deweloperską w ramach której Deweloper zobowiązuje się wybudowania, oddania do użytkowania i sprzedaży mieszkania, komórki lokatorskiej, garażu czy miejsca postojowego nie wpłaca pieniędzy Deweloperowi lecz na rachunek powierniczy w Banku. Wypłata środków
z rachunku powierniczego następuje wyłącznie na podstawie ustalonych procedur których gwarantem jest Bank. Ponadto zdeponowane na Rachunku Powierniczym środki nie podlegają zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko posiadaczowi rachunku, a także w przypadku ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku, środki te podlegają wyłączeniu z masy upadłości.
Oświadczamy że Spółki nasze nie posiadają żadnych zaległości wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta oraz innych instytucji i że nasze inwestycje przygotowywane są ze szczególną starannością zapewniające im pełne finansowanie ze środków własnych oraz wpłat klientów, bez finansowania z kredytów bankowych.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa Naszych Klientów jesteśmy otwarci na sposób przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży mieszkań. Począwszy od programu 10/90 ( 10 % wpłaty przy umowie przedwstępnej a 90 % przy akcie notarialnym przenoszącym własność). W przypadku wszystkich inwestycji Państwa środki są deponowane w Banku w formie rachunku powierniczego.

Zarząd New Star Bud SP. z o.o.