Warunki zakupu

Aby dokonać rezerwacji zakupu lokalu z naszej oferty jeszcze w trakcie budowy w pierwszej kolejności należy podpisać umowę rezerwacyjną. Uzyskujesz wtedy gwarancję, że najbardziej odpowiadający Ci lokal będzie Twój. Po oddaniu budynku do użytkowania, na podstawie aktu notarialnego przenoszącego własność, pozostaniesz właścicielem wymarzonego mieszkania. Twoje trzy kroki do osiągnięcia wymarzonego celu to:

Jest wstępną ofertą zakupu przez Państwa Lokalu mieszkalnego wraz z piwnicą, garażem i udziałem w gruncie w nowo budowanym osiedlu. Umowa ta jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy potrzebujecie Państwo mieć pewność rezerwacji wybranego mieszkania, czas na przeprowadzenie ostatecznych kalkulacji finansowych oraz zorientowanie się w możliwościach uzyskania kredytu mieszkaniowego.
Przy zawarciu umowy rezerwacyjnej ponosisz jedynie opłatę rezerwacyjną, która w razie zakupu zostaje zaliczona na poczt ceny. Po oddaniu nieruchomości do użytkowania będziesz mógł przystąpić do zawarcia umowy przedwstępnej bądź ostatecznej zakupu wybranego lokalu lub innego składnika nieruchomości.

Jeśli chcesz formalnie złożyć wniosek kredytowy na finansowanie zakupu nieruchomości należy zawrzeć umowę przedwstępną, którą złożysz w banku wraz z wnioskiem kredytowym. Jeśli masz już przyznany kredyt bądź będziesz finansował zakup nieruchomości ze środków własnych, możemy przystąpić do notarialnej umowy sprzedaży.
(Wzór- projekt umowy znajduje się w biurze Dewelopera lub Biurze Sprzedaży firmy jak również może być przesłany e-mailem na Państwa życzenie.)

Możliwość zawarcia umowy sprzedaży istnieje po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku oraz zaświadczeń o samodzielności lokalu.
Warunkiem jej podpisania jest uregulowanie należności za mieszkanie, czyli wpłacenie całej ceny sprzedaży określonej w umowie przedwstępnej. Jej efektem jest przeniesienie na Państwa prawa własności wybranego mieszkania, wraz z udziałem w gruncie i ewentualnie wraz z udziałem w garażu podziemnym. Dla nabywanych nieruchomości zostaną przez Sąd wieczystoksięgowy dokonane odpowiednie wpisy w księgach wieczystych. Po ich dokonaniu stajecie się Państwo właścicielem mieszkania własnościowego, a co za tym idzie członkiem wspólnoty mieszkaniowej utworzonej przez wszystkich właścicieli lokali w tej nieruchomości.

Z podpisaniem Umowy Sprzedaży wiążą się dodatkowe opłaty spoczywające na nabywcy: taksa notarialna wraz z kosztami wypisów aktu notarialnego i opłata sądowa, wpis do ksiąg wieczystych. (całą opłata notarialna wraz z podatkami, jest bardzo niska ze względu na brak podatku PCC od mieszkań z rynku pierwotnego i w zależności od kwoty transakcji może być różna.